Broadcast production
ПРОФЕСИОНАЛНИ РЕШЕНИЯ

        

  

ПРОЕКТИРАНЕ

    - Проектиране на системи в областта на видеомонтажа и управлението на видеоинформация.

 

ИНТЕГРАЦИЯ

    - Изграждане на комплексни системи за постпродукция.

   

ПОДДРЪЖКА

    - Гаранционна и извънгаранционна поддръжка;

    - On-line & On-site Support на комплексни системи.

 

ПАРТНЬОРСТВО 

    - Работа по съвместни проекти с партньори;

    - Консултации и демонстрации.

 

ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ

    - Основни познания за MacOS X;

    - Работа с приложения от пакета Adobe Creative Cloud; 

    - Работа с общи дискови масиви;

    

AJA Ki Pro 

 

Ki Pro е преносимо безлентово записващо устройство за работа в реални продукционни и полеви условия. Снабдено е с всички видове видео входове и изходи, което позволява лесна интеграция към наличните системи. Ki Pro е лесно за управление, с интуитивен интерфейс, подобен на стандартен видеорекордер. Освен това позволява дистанционен мониторинг и управление през Ethernet или WiFi интерфейс, чрез вграден web-browser. Като носител на информация се използват твърди дискове. Записа на информацията се осъществява в QuickTime формат с висококачествения кодек Apple ProRes 422. Така записаните видеоматериали са готови за мигновено редактиране - не е необходимо да ги прехвърляте, дигитализирате или конвретирате - просто включвате диска на Ki Pro към монтажния си компютър и можете да работите. 

broadcastingstudio