Broadcast production
ДЕМОНСТРАЦИОНЕН ЦЕНТЪР "ТЕМА"

За да бъдем максимално полезни във вашата дейност, ние изградихме демонстрационен център, където можете да видите в действие изцяло разгърнати, предлаганите технологични решения, функциониращи като комплексна система. В него можете да се запознаете подробно със спецификата на предлаганите технологии както и да получите професионални консултации от нашите специалисти.

 

В центъра се провеждат обучения в рамките на предлаганите решения от сертифицирани лектори, което ще позволи на вашите специалисти да изявят творческата си визия като максимално оползотворяват ресурсите на системите с които я пресъздават.

broadcastingstudio