Broadcast production
Продукти
ПРОДУКТИ

Предлаганата продуктова гама е специално ориентирана към изграждане на пост-продукционни системи и студиа. Тя позволява да се изграждат както самостоятелни работни места, така и комплексни системи, работещи съвместно върху колективно дисково пространство посредством нашите решения за медия мениджмънт.

На базата на нашия дългогодишен опит сме избрали продукти с висока производителност и надеждност от водещи световни фирми.  Отворената архитектура на предлаганите продукти позволява надграждане с хардуерни и софтуерни опции разширяващи функцоналността на изгражданите системи.

broadcastingstudio