Broadcast production
Решения
ПРОФЕСИОНАЛНИ РЕШЕНИЯ ЗА ПОСТ-ПРОДУКЦИЯ И МЕДИЯ МЕНИДЖМЪНТ

Независимо дали работите в телевизия, постпродукционна компания, рекламно студио или сте на свободна практика, ние ви предлагаме високопроизводителни и ценово ефективни решения, осигуряващи необходимата мощ за разгръщане на творческия ви потенциал, с възможност за бъдещо разширяване съобразно ръста на вашите изисквания.         

Нашите решения са проверени в практиката и са доказали своята ефикасност, отговарят на световните стандарти и са изградени като отворена архитектура, която ви позволява да запазите инвестицията си за продължителен период от време.

 

    

AJA Ki Pro 

 

Ki Pro е преносимо безлентово записващо устройство за работа в реални продукционни и полеви условия. Снабдено е с всички видове видео входове и изходи, което позволява лесна интеграция към наличните системи. Ki Pro е лесно за управление, с интуитивен интерфейс, подобен на стандартен видеорекордер. Освен това позволява дистанционен мониторинг и управление през Ethernet или WiFi интерфейс, чрез вграден web-browser. Като носител на информация се използват твърди дискове. Записа на информацията се осъществява в QuickTime формат с висококачествения кодек Apple ProRes 422. Така записаните видеоматериали са готови за мигновено редактиране - не е необходимо да ги прехвърляте, дигитализирате или конвретирате - просто включвате диска на Ki Pro към монтажния си компютър и можете да работите. 

broadcastingstudio